Föräldraengagemang

Vi som har våra barn på Äpplet har en unik möjlighet att få insyn i och vara delaktiga i förskolans verksamhet, men det kräver också ett stort engagemang av oss alla.
Alla föräldrar har ett eget eller delat ansvarsområde. I dagsläget handlar det om:

  • Vaktmästeri
  • Trädgård
  • Städ
  • IT
  • Fest och återvinning

Under sin tid som förälder på förskolan sitter de flesta också i styrelsen under en tvåårsperiod. Här hittar du ordförande, kassör, personalansvarig, sekreterare och köansvarig.

En gång i veckan turas föräldrarna om att städa på förskolan (övriga dagar sköts det av städpersonal). Då tar man också tvätten. Beroende på antalet familjer blir detta ungefär två gånger per termin.

Att ha sitt/sina barn på ett föräldrakooperativ kräver alltså ett engagemang som förälder, och ger möjlighet till insyn, påverkan och medverkan i barnets vardag.

Annonser