Kontakt

Om ni vill ställa ert barn i kö till Äpplets förskola kan ni fylla i en intresseanmälan här.

Frågor om ansökningar till Äpplet kan ställas till vår köansvariga:
Mail: koansvarig@fkapplet.se

Om du har frågor om Äpplet så ska du vända dig till vår ordförande:
Mail: ordforande@fkapplet.se

Du kan även fråga vår förskolechef:
Mail: forskolechef@fkapplet.se
Arbete: 0720 – 19 36 24

Vår postadress är:
Äpplets förskola
Kastanjeg. 19F
224 56 Lund
Telefon: 0720 – 19 36 24

Annonser