Dokument

Här finner ni lite dokument som kan vara intressanta att se igenom. Under hösten 2018 har vi aktivt drivit vårt värdegrundsarbete vidare, och involverat så väl barn, personal och föräldrar i:

Gemenskap

Respekt

Empati

Trygghet

&

Ansvar

 

Läs mer om…

Äpplets värdegrund

 

Äpplets plan mot diskriminering och kränkningar

 

Äpplets stadgar reviderade 2018

 

Klagomålsblankett för Äpplet

 

 

applelogo

 

 

Annonser