Lokaler

Äpplets rum är indelade i flera delar. Hur pedagogerna möblerar beror på barnens och verksamhetens behov och intressen.

Gården
Vi vistas gärna ute på vår härliga lilla gård. Vi har som ambition att vara ute minst en gång om dagen.

garden1l garden3l

 

Annonser