Föräldraengagemang

Vi som har våra barn på Äpplet har en unik möjlighet att få insyn i och vara delaktiga i förskolans verksamhet, men det kräver också ett stort engagemang av oss alla.

Alla föräldrar har ett eget eller delat ansvarsområde. I dagsläget handlar det om vaktmästeri, trädgård, städ, IT, fest och återvinning.

Under sin tid som förälder på förskolan sitter de flesta också i styrelsen under en tvåårsperiod. Här hittar du ordförande, kassör, personalansvarig, sekreterare och köansvarig.

Beroende på antalet familjer hjälps vi åt med städ/tvätt ungefär två gånger per termin.
Vi hjälps även åt med eventuell snöskottning och har trevliga fixardagar tillsammans på hösten och våren.

Att ha sitt/sina barn på ett föräldrakooperativ kräver alltså ett engagemang som förälder, och ger möjlighet till insyn, påverkan och medverkan i barnets vardag.

applelogo