Föräldraengagemang

Vi som har våra barn på förskolan har en unik möjlighet att få insyn i och vara delaktiga i förskolans verksamhet, men det kräver också ett stort engagemang av oss alla.

Alla föräldrar har ett eget eller delat ansvarsområde. I dagsläget handlar det om vaktmästeri, trädgård, städ & återvinning samt IT.

Under sin tid som förälder på förskolan sitter de flesta också i styrelsen under en tvåårsperiod. Här hittar du ordförande, kassör, personalansvarig, sekreterare och kö- och trivselansvarig.

Vi föräldrar hjälps åt med förskolans tvätt ungefär två gånger per termin, vilket innebär en påse tvätt som man tar med hem och returnerar en vecka senare.
Vi hjälps även åt med eventuell snöskottning och har trevliga städ- och fixardagar tillsammans en gång på hösten och våren.

Att ha sitt/sina barn på ett föräldrakooperativ kräver alltså ett engagemang som förälder, och ger en fantastisk möjlighet till insyn, påverkan och medverkan i barnets vardag.

applelogo