Aktiviteter

Arbete i en 1-5-årsgrupp
För att utmana barnen och arbeta med deras intressen från varje barns specifika förutsättningar delar personalen ofta in barnen i mindre grupper. De äldre barnen får möjligheter att utmana sig själva och förutsättningar för koncentrerat arbete, medan de yngre kan erbjudas lugna tillfällen för utforskande lek, socialt samspel och möjlighet att ta plats hos sina jämnåriga.   

Utevistelse
De äldre barnen har regelbundna utedagar och går på planerade längre utflykter. Då är barnen borta större delen av dagen och äter ibland medhavd lunch på utflyktsmålet.  De yngre barnen går iväg på upptäcktsfärd i närområdet och är tillbaka till lunch, förutom den dagliga utevistelsen på vår gård. Vi tycker att utepedagogik ska vara en naturlig del av den grundläggande verksamheten, och är lika viktig som de aktiviteter vi erbjuder inomhus.

Läroplanen

All pedagogisk verksamhet utgår från förskolans läroplan. Det är barnens intressen och förutsättningar som formar deras vardag, och personalen har den fantastiska uppgiften att försöka fånga barnen just där de befinner sig. Barnens erbjuds möjligheterna att utforska jordens inre och himlens stjärnor, men också alla människors rättigheter och skyldigheter i samhället som en bred repertoar av sånger, ramsor och rim. Precis som det ska vara!

Tyra-appen
Varje barn har en portfolio i Tyra-appen med bilder och berättande, en insyn i barnens vardag och utveckling på förskolan. Schema, sjukanmälan, information och kommunikation sker också här.

Skärmavbild 2017-03-07 kl. 20.40.35