Välkommen till Äpplet

Förskolan Äpplet är en förskola för barn i åldrarna 1-5 år och drivs som ett föräldrakooperativ. Våra öppettider är mellan 7.15-17.00.

Det man först märker hos oss är en lugn och harmonisk  atmosfär där barnen får arbeta ostört i sin egen takt med de aktiviteter som barnet själv väljer. På Äpplet vill vi erbjuda barnen en verksamhet som upplevs rolig och lustfylld av barnen, och föräldrarna ska känna att barnen vistas i en trygg miljö. Vår pedagogiska verksamhet utgår från läroplanen för förskolan. Äpplet har en barngrupp på maximalt 19 barn. I dagsläget har vi 17 barn inskrivna.

Äpplets Värdegrund

I arbetet med barnen är det viktigt att lyssna, se, bekräfta alla barn, ha tålamod och visa en positiv attityd. Vi tycker att det är viktigt att arbeta på ett sätt som motverkar skapandet av traditionella könsmönster och vara lyhörd inför varje individ och dennes förutsättningar. Dessutom ska mötet med barnen vara konsekvent och samspelt. Genom att visa glädje, humor, lära barnen att visa respekt och empati för både människor, djur och natur, kan vi ge barnen verktyg för att kunna hantera olika situationer. Genom att låta barnet utvecklas efter egen mognad och i egen takt kan vi skapa en självständighet hos barnet som ligger till grund för det livslånga lärandet.

Annonser