Äpplet är en förskola för barn i åldrarna 1-5 år och drivs som ett föräldrakooperativ.

På Äpplet vill vi erbjuda barnen en verksamhet som upplevs rolig och lustfylld och föräldrarna ska känna att barnen vistas i en trygg miljö.

Vår pedagogiska verksamhet utgår från läroplanen för förskolan.

Äpplet har en barngrupp på maximalt 19 barn. I dagsläget har vi 17 barn inskrivna.

Våra öppettider är mellan 7.15-17.00.

 

Annonser